M_Levanat.jpgE-mail: miranda.levanat@zd.t-com.hr

 

Konzultacije petkom 16:00 - 17:30

Upute za izradu seminarskih radova>>>


Miranda Levanat-Peričić rođena je 6. travnja 1966. u Rijeci. Osnovnu školu završila je u Putnikoviću na poluotoku Pelješcu, a srednju školu u Dubrovniku. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirala je komparativnu književnosti i indologiju, te studij završila 1992. obranom diplomskoga rada Dva Premchandova romana u kontekstu realizma. Magistarski rad pod naslovom Kategorija vida i ergativna konstrukcija s posebnim osvrtom na hindski jezik, obranila 7. siječnja 2003. godine na poslijediplomskom studiju lingvistike Filozofskog fakulteta u Zadru. Surađivala je na Studiju za humanističke znanosti (danas Filozofski fakultet) u Splitu na kolegiju Teorija književnosti u akademskim godinama 2003./2004.; 2004./2005.; 2005./2006. Kao asistentica u naslovnom zvanju surađivala je na kolegijima iz Svjetske književnosti na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru u akademskim godinama 2006./2007.; 2007./2008. Na Sveučilištu u Zadru stalno je zaposlena od 2009. godine. Disertaciju pod naslovom Morfologija čudovišta i morfologija kulture. Klasični i judeokršćanski izvori eurocentrične slike čudovišta s posebnim osvrtom na postkolonijalni diskurs engleske književnosti predala 10. listopada 2011. na izvan doktorskom studiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Od 2013. godine predsjednica je odjelnog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete.


ZNANSTVENI RADOVI:

Fotezov prijevod Němečekova romana "Đavo govori španjolski" (1940.) naspram njegovih putopisa iz "Theatralia" (1944.) // Intelektualci i rat 1939.-1947. Zbornik radova s međunarodnog skupa Desničini susreti 2012., dio 1. / ur. Drago Roksandić i Ivana Cvijović Javorina. Zagreb: Filozofski fakultet, FF-press, 2013., str. 115-130. 

Heterotopija bidonvila i heterokronija apokalipse u posthumanističkom romanu Animalovi ljudi Indre Sinhe.
 // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost XLIV/2012, broj 164-165 (2-3), str. 45-58.

Alternativna povijest i "povampirena prošlost" u suvremenom hrvatskom romanu:Boris Dežulović: 
Christkind (2003) i Boris Perić: Vampir (2006).//

Fantastica Slavica, Kijev, 2012., str. 412-431.

(Слов'янська фантастика. Збірник праць Міжнародної наукової конференції. – Київ, 2012. – 412–431 с.)
Tipologija čudovišnosti i razine hibridizacije u distopijskoj menipeji “Kis“ Tatjane Tolstoj (postkolonijalna interpretacija). // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost 159, 2011., str. 71-83. (izvorni znanstveni rad).

Književno breme "našega" tovara. // Croatica et Slavica Iadertina 6, Zadar 2011., str. 255-278.  (izvorni znanstveni rad).
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=96911


Polisemizacija imena starozavjetne nemani (Rasijecanje Rahaba i poigravanje Levijatanom). // Mitski zbornik / Marjanić, S., Prica, I. (ur.). / Zagreb: Institut za etnologiju i  folkloristiku, Hrvatsko etnološko društvo i Scarabeus-naklada, Zagreb, 2010., str. 173-199. (izvorni znanstveni rad).

Izvornost i naslijeđe Držićevih Vlaha i Zoranićevih pastira. // Croatica et Slavica Iadertina 5, Zadar, 2009., str. 291-308. (izvorni znanstveni rad)
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=76549


Morfologija mitskog čudovišta. // Croatica et Slavica Iadertina 4, Zadar, 2008., str. 531-550. (pregledni rad).
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=52076


Holistički i semantički pristup aktivnoj rečeničnoj konstrukciji. // Suvremena lingvistika, 62, Zagreb 2006., str. 213-249. (pregledni rad).
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=20713


Glagolski vid i ergativna konstrukcija u hindskome jeziku. // Suvremena lingvistika, 59-60, Zagreb 2005., str. 19-34. (izvorni znanstveni rad).
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=24066


Ergativnost kao arealni fenomen. // Suvremena lingvistika, 55-56, Zagreb 2003., str. 37-60. (izvorni znanstveni rad).
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=24545


STRUČNI I OSTALI RADOVI:
A)    PRIKAZI I KNJIŽEVNE KRITIKE:

To je ona druga strana – Pit…i to je Amerika // Uz roman Zorana Ferića Kalendar Maja // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost, br. 3-4., 2012., str. 330-336.

 

Tragovima svetih krajolika i božanskih bojeva // Prikaz zbornika Perunovo koplje, ur. Andrej Pleterski i Tomo Vinšćak, Ljubljana: Studia Mythologica Slavica, Supplementum 4, 2011.. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost, br. 1, 2012., 244-250.

 

Marin u vremenu. Kako je Držić postao Držić. // Osvrt na prvi svezak Držićevih izabranih djela (ur. Slobodan Prosperov Novak, Zagreb: Matica hrvatska 2011) //Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost, br. 4., 2011., str. 153-157.

 

Junaci s greškom, nemilosrdni gadovi i nevini grešnici ("spaghetti-southern") // Uz roman Olje Savičević Ivančević Adio kauboju. // Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, br. 2-3, 2011., str. 219-222.


Prekomorci u talijanskom imaginariju // Uz knjigu Nine Raspudića Jadranski (polu)orijentalizam. Prikazi Hrvata u talijanskoj književnosti. // Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, br. 1, 2011., str. 218-223.

Od mitoloških re/konstrukcija do suvremenog mitotvorstva i mitskih subverzija // Uz Mitski zbornik, ur. Suzana Marjanić i Ines Prica. // Zadarska smotra: časopis za kulturu, znanost i umjetnost, br. 3-4, 2010., str. 232-243.

Uz 500. obljetnicu rođenja // Uz zbornik radova  Marin Držić 1508.-2008., Zagreb: HAZU, 2010. // Zadarska smotra, godište LIX, br. 1-2, 2010., str. 256-264.

Voltaire, Mill, Monthy Python i Madonna u kavezu za djevice. // Uz knjigu Ayaan Hirsi Ali, Djevica u kavezu. Proglas o emancipaciji za žene i islam. // Treća: časopis Centra za ženske studije, broj 2, vol. 12, 2010., str. 124-127.


B)    ČLANCI IZ RUBRIKE "SOCIJALNA I KULTURNA ANTROPOLOGIJA" (Zarez):

Beowulfiana od Tolkiena do Zemeckisa. // Zarez: dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, br. 302, 3. veljače 2011., str. 12-13.

Sveto nasilje. // Zarez: dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, br. 281., 15. travnja 2010., str. 10-11.


Donestarski jezici i rituali. // Zarez: dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, br. 263-264, 3. rujna 2009., str. 16-17.

Fundamentalizam epske kulture u vrlom novom svijetu. // Zarez: dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, br. 237-238, 4. rujna 2008., str. 44-45.