KontaktiAdresa Odjela:

Sveučilište u Zadru

Obala kralja P. Krešimira IV 2 23000 Zadar

E-mail:

kroatistika.slavistika@unizd.hr

Pročelnica Odjela:

Izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić

Telefon:

023/200-725

E-mail:

rbozic@unizd.hr
 


 


 

Zamjenica pročelnice Odjela

i predstojnica Odsjeka za hrv. jezik i književnost:


doc. dr. sc. Sanja Knežević

Telefon:

023/200-563

E-mail:

sanja.knezevic@unizd.hr 

 

 

ECTS Koordinator Odsjeka za hrvatski jezik i književnost:

dr. sc. Ana Gospić Županović

Telefon:

023/200-553

E-mail:

agospic@unizd.hr

   

 

 

ECTS Koordinator Odsjeka za ruski jezik i književnost:

Doc. dr. sc. Sandra Hadžihalilović

Telefon:

023/200-723

E-mail:

shadziha@unizd.hr

   

 

 

Tajnica:

Dalija Medić, mag. turism. cult.

Telefon:

023/200-504

E-mail:

dmedic@unizd.hr