Kontakti

Adresa Odjela:

 

Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV. 2
23000 Zadar

E-mail:

 

kroatistika.slavistika@unizd.hr

 

 

 

 

 

 

Pročelnica Odjela:

 

doc. dr. sc. Sanja Knežević

Telefon:

 

00 385 (0)23 200 563

E-mail:

 

sknezev@unizd.hr

 

 

 

Zamjenica pročelnice Odjela i predstojnica Odsjeka za ruski jezik i književnost:

 

doc. dr. sc. Sandra Hadžihalilović

Telefon:

 

00 385 (0)23 200 723

E-mail:

 

shadziha@unizd.hr

 

 

 

Predstojnica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost:

 

doc. dr. sc. Mirela Šušić

Telefon:

 

00 385 (0)23 200 564

E-mail:

 

msusic@unizd.hr

 

 

 

ECTS koordinator Odsjeka za hrvatski jezik i književnost:

 

dr. sc. Ana Gospić Županović

Telefon:

 

00 385 (0)23 200 553

E-mail:

 

agospic@unizd.hr

 

 

 

ECTS koordinator Odsjeka za ruski jezik i književnost:

 

doc. dr. sc. Sandra Hadžihalilović

Telefon:

 

00 385 (0)23 200 723

E-mail:

 

shadziha@unizd.hr

 

 

 

Tajništvo:

 

Dalija Medić, mag. turism. cult.

Roberta Ljevaja, mag. oec.

Telefon:

 

00 385 (0)23 200 504

E-mail:

 

dmedic@unizd.hr

rljevaja@unizd.hr

Radno vrijeme:

 

08:00 - 16:00

Rad sa studentima:

 

09:00 - 12:00
13:00 - 14:00