28. ožujka 2019

Čestitamo Lovri Luliću na Rektorovoj nagradi!

Čestitamo Lovri Luliću, studentu treće godine
preddiplomskog studija grčkog i latinskog jezika na Rektorovoj nagradi!