2. veljače 2018.

CEEPUS - upute za studente

Ured za međunarodnu suradnju objavio je ažuriranu verziju uputa za studente koji odlaze na CEEPUS.