Kontakti

 

Adresa Odjela:

Odjel za klasičnu filologiju

 

Obala Petra Krešimira IV 2

 

 

Pročelnica Odjela:

doc. dr. sc. Diana Sorić

Telefon:

023 / 200 551

E-mail:

disoric@unizd.hr 

 

 

Zamjenica pročelnice Odjela:

doc. dr. sc. Linda Mijić

Telefon:

023 / 200 745

E-mail: 

lmijic@unizd.hr

 

 

Kordinatorica za mobilnost studenata

mr. sc. Sanja Smodlaka Vitas

Telefon:

023 / 200 591

E-mail:

ssmodlaka@unizd.hr

 

 

Predsjednica Povjerenstva za kvalitetu

doc. dr. sc. Sabira Hajdarević

Telefon:

023 / 200 510

E-mail:

shajdarevic@unizd.hr

 

 

Tajnica:

Vilma Kotlar, mag. paed. i educ. phil.

Radno vrijeme sa studentima:

9 - 12 h

Telefon:

023 / 200 517

E-mail:

vkotlar@unizd.hr