21. ožujka 2017.

Komentirajte doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija Sveučilišta u Zadru

Komentirajte doktorski studij Društvo znanja i prijenos informacija Sveučilišta u Zadru

Poštovani doktorandi,

poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Društvo znanja i prijenos informacija  Sveučilišta u Zadru trenutačno prolazi postupak reakreditacije kojeg provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu ukoliko želite dostaviti anonimni komentar članovima stručnog povjerenstva, primjedbe, sugestije, ili želite pohvaliti doktorski studij ili rad nekih pojedinaca, slobodno iznesite svoje argumentirano mišljenje putem povjerljive komunikacije
https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanj

Agencija jamči anonimnost svim osobama koje napišu komentar (anonimna dostava poruka). Vaše će se poruke koristiti isključivo u internom radu stručnog povjerenstva te neće biti dostupne predstavnicima vašeg visokog učilišta.

Ukoliko želite ugovoriti individualni razgovor s članovima stručnog povjerenstva tijekom posjeta, molimo da to ovdje i napišete. Agencija će u protokolu posjeta ostaviti 'prazan sat' (interni sastanci stručnog povjerenstva) za takve razgovore.