21. ožujka 2017.

Poziv doktorandima na sastanak sa stručnim povjerenstvom

Poziv doktorandima na sastanak sa stručnim povjerenstvom

Poštovani doktorandi,

poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Društvo znanja i prijenos informacija  Sveučilišta u Zadru trenutačno prolazi postupak reakreditacije kojeg provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje. U tu svrhu naše visoko učilište posjetit će međunarodno stručno povjerenstvo. Obvezan su dio protokola posjeta odvojeni sastanci s upravom visokog učilišta, predstavnicima osoblja i doktorandima.

Ljubazno Vas molimo da se u 05. travnja 2017 u što većem broju odazovete na sastanak sa stručnim povjerenstvom koje bi željelo čuti i vaš glas. Sastanak s doktorandima održat će se od 10:00 do 11:00 sati u dvorani 2.3 na 2. katu zgrade Rektorata (ulica Mihovila Pavlinovića 1).

Povjerenstvo će održati grupni intervju s doktorandima dok se pojedinačni intervju može dogovoriti s koordinatorom Agencije na e-mail: josip.hrgovic@azvo.hr <mailto:josip.hrgovic@azvo.hr> ili za vrijeme 'praznog sata' (interni sastanci stručnog povjerenstva) naznačenom u protokolu.

Više o samom postupku reakreditacije možete naći na mrežnoj stranici Agencije: 

https://www.azvo.hr/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/reakreditacija-doktorskih-studijskih-programa