Studijski programi

 

Na donjim poveznicama dostupni su studijski programi za preddiplomske i diplomske studije geografije (za dvopredmetni/nastavnički i jednopredmetni/znanstveni smjer), te za poslijediplomski doktorski studij u tekućoj akademskoj godini.

 

Novi studijski programi koji se izvode od ak. god. 2016./2017.

Prediplomski:      Jednopredmetni     Dvopredmetni

Diplomski:           Jednopredmetni     Dvopredmetni

 

 


Preddiplomski studij

Primijenjena geografija - jednopredmetni                              Geografija - dvopredmetni

Diplomski studij

Primijenjena geografija - jednopredmetni                              Geografija - dvopredmetni

Poslijediplomski doktorski studij

Jadran - poveznica među kontinentima

 

Programi odobreni od strane MZOŠ 2005. godine

Preddiplomski studij

 Primijenjena geografija - jednopredmetni                              Geografija - dvopredmetni

Diplomski studij

 Primijenjena geografija - jednopredmetni                              Geografija - dvopredmetni

 

Programi dopunjeni 2013. godine

Preddiplomski studij

 Primijenjena geografija - jednopredmetni                              Geografija - dvopredmetni

Diplomski studij

 Primijenjena geografija - jednopredmetni                              Geografija - dvopredmetni