7. listopada 2015.

Članarina za HGD - Zadar

Članarina za HGD - Zadar

Pozivaju se članovi Hrvatskog geografskog društva - Zadar koji nisu do sada uplatili članarinu za 2015. godinu, kao i oni koji do sada nisu bili članovi udruge, da to mogu napraviti prema UPUTAMA. Nakon uplate potrebno je svoje podatke (ime, prezime, datum rođenja, OIB i adresu prebivališta) dostaviti na e-mail: drados@unizd.hr.