29. rujna 2014.

Rezultati pismenog ispita iz kolegija Regionalna geografija Azije

Anna Vuković             vrlo dobar (4)

Paula Duilo                 dovoljan (2)

Tomislav Bilić             dovoljan (2)

Danijela Žodan           dovoljan (2)

Dario Lozovina           nedovoljan (1)

Lucija Pleština             nedovoljan (1)

Ivona Šimleša              nedovoljan (1)

Hrvoje Pavličević        nedovoljan (1)

Matej Kovačević         nedovoljan (1)

Barbara Matić             nedovoljan (1)

Krešimir Ilić                nedovoljan (1)

Helena Mikulandra     nedovoljan (1)

Mirela Javorović          nedovoljan (1)

 

Studenti koji su pozitivno ocijenjeni na pismenom ispitu mogu pristupiti usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita održat će se 30.09.2014. (utorak) u 11.00 sati.

                                                                                                                        Silvija Šiljeg, prof.