Vera Graovac matassi

 

Izv. prof. dr. sc. Vera Graovac Matassi

Sveučilište u Zadru

Odjel za geografiju

Franje Tuđmana 24 i

HR-23 000 Zadar


e-mail: vgraovac@unizd.hr

Tel. 023/345-029


    Životopis (HR)    Curriculum vitae (ENG)      Bibliografija