Silvija Šiljeg

 

 

                                                 

Doc. dr. sc. Silvija Šiljeg                       

Sveučilište u Zadru

Odjel za geografiju

Trg kneza Višeslava 9

HR-23 000 Zadar

 

Tel: 023/200-825

e-mail: ssiljeg@unizd.hr

Konzultacije: 

četvrtak, 9.30-10.30      

   

   Životopis     Nastavna djelatnost     Znanstvena i stručna djelatnost     Projekti