Kata Magaš, prof.


Kata_Magas.jpg

Kata Magaš, prof. savj. / Gimnazija

Sveučilište u Zadru - Odjel za geografiju
Metodika nastave geografije, predavač

primanje studenata: petak 11 do 12 sati
e-mail: 
kata.magas@zd.t-com.hr