Ivan Marić

Ivan Marić, mag. geogr.
asistent

Sveučilište u Zadru
Odjel za geografiju
Trg kneza Višeslava 9
23000 Zadar

Kabinet 3.7
023 / 200 - 814
imaric1@unizd.hr

Konzultacije:

Životopis