Denis Radoš

 

Doc. dr. sc. Denis Radoš, mag. geogr.

Sveučilište u Zadru

Odjel za geografiju

Centar za istraživanje krša i priobalja

Trg kneza Višeslava 9

HR-23 000 Zadar

 

Ured br. 3.7

Centar za istraživanje krša i priobalja

e-mail: drados@unizd.hr

Tel. 023/200-814

 

Konzultacije: po dogovoru


    Životopis (CV)    Bibliografija