dr. sc. Damir Magaš, red. prof.

magasweb.jpg

prof. dr. sc. Damir Magaš

redoviti profesor u trajnom zvanju

Sveučilište u Zadru
Odjel za geografiju
Centar za istraživanje krša i priobalja
Trg kneza Višeslava 9
23000 Zadar 
ured br. 3.6
tel. 023/200-812
e-mail:dmagas@unizd.hr              


                        
                  ŽIVOTOPIS (CV)               LISTA RADOVA (CROSBI)