DOBRODOŠLI...

... Bienvenue, Bienvenido, Benvingut, Bem-vindo, Benvido...

na stranice Odjela za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru.

Želite studirati francuski ili španjolski jezik i književnost?

Zanimaju vas i drugi romanski jezici, kao što su galješki, katalonski ili portugalski?

Više informacija potražite na stranicama Odsjeka za francuski jezik i književnost i Odsjeka za iberoromanske studije.


KRATKA POVIJEST ODJELA

Početci Odjela za francuske i iberoromanske studije sežu u 1956. godinu, kada je osnovana Katedra za francuski pri Romanskom odsjeku tadašnjeg Filozofskog fakulteta u Zadru. Početkom sedamdesetih godina XX. stoljeća Katedra je konačno prerasla u Odsjek za francuski jezik i književnost. Osnivanjem integriranog Sveučilišta u Zadru 2002. godine, Odsjek je reorganiziran kao Odjel za francuski jezik i književnost. Do bolonjske reforme, provedene u akademskoj godini 2005./2006., na Odjelu se izvodio dodiplomski studij francuskog jezika i književnosti koji je prvenstveno osposobljavao nastavnike u osnovnim i srednjim školama te drugim odgojno-obrazovnim ustanovama, javnima (državnima) i privatnima, višim i visokim učilištima i fakultetima. Ovaj je studij priveden kraju u akademskoj godini 2007./2008.

U okviru bolonjskog procesa na Odjelu je pokrenut preddiplomski studij francuskog jezika i književnosti, dva diplomska studija francuskog jezika i književnosti te diplomski studij romanistike.

U akademskoj godini 2006./2007. na Odjelu je započeo s radom španjolski lektorat (MAEC-AECI) i katalonski lektorat (Institut Ramon Llull). Već sljedeće akad. godine, kao plod višegodišnjih napora, na Odjelu je zaživio preddiplomski dvopredmetni studij španjolskog jezika i književnosti. Istovremeno su započeli s radom galješki lektorat (Xunta de Galicia) i portugalski lektorat (Instituto Camões).

Time je djelatnost Odjela uvelike premašila okvire francuskog jezika i književnosti pa je 10. studenog 2008. odlukom Senata Sveučilišta u Zadru Odjel preimenovan u Odjel za francuske i iberoromanske studije i ustrojen u dva odsjeka: Odsjek za francuski jezik i književnost i Odsjek za iberoromanske studije.

Na Odjelu se izvode sljedeći studijski programi:

  • preddiplomski dvopredmetni studij francuskog jezika i književnosti;
  • predddiplomski dvopredmetni studij španjolskog jezika i književnosti;
  • diplomski dvopredmetni studij francuskog jezika i književnosti, nastavnički smjer;
  • diplomski dvopredmetni studij francuskog jezika i književnosti, prevoditeljski smjer;
  • diplomski jednopredmetni studij romanistike;
  • diplomski dvopredmetni studij hispanistike, opći smjer;
  • diplomski dvopredmetni studij hispanistike, prevoditeljski smjer

Odjel, preko svoja dva odsjeka, surađuje s nizom francuskih, španjolskih i drugih europskih sveučilišta na razmjeni nastavnika i studenata. Popis tih sveučilišta nalazi se na stranicama Odsjeka za francuski jezik i književnost i stranicama Odsjeka za iberoromanske studije.