16. srpnja 2018.

UVJETI UPISA

Uvjeti upisa u višu godinu studija iz akad. god.2017./2018. u
2018./2019. na Odjelu za filozofiju:

a). za redovite studente koji studiraju uz punu subvenciju Ministarstva
znanosti i obrazovanja: 55 ECTS bodova, bez dodatnih uvjeta

b). za redovite studente koji će sukladno Odluci Senata od 29. 5. 2018.
god. upisati višu godinu studija uz participaciju u troškovima studiranja
proporcionalno broju nepoloženih ECTS bodova: 50 ECTS bodova.

Theme picker