17. ožujka 2018.

Jeziva i slatka smrt - TRIBINA, prof. dr. sc. fra Ante Vučković


22. ožujka u dvorani Odjela za filozofiju prof.dr.sc.fra Ante Vučković održao je predavanje pod nazivom "Slatka i jeziva smrt". Smrt je iskustvo kroz koje svaki pojedinac prolazi osobno i nije moguće o njoj samoj išta reči. No iako se o smrti samoj ništa ne može reći niti ona sama o sebi išta govori, upravo čovjekov odnos prema njegovoj smrtnosti daje autentičnost življenju. Pa tako u povijesti ljudskog roda promatramo Sokratovu i Kristovu smrt. Iz njihovog odnosa prema njoj potvrđena je autentičnost njihova života. Možemo se s pravom zapitati ima li čovjek današnjice hrabrosti za autentično umiranje ili je pribjegavanje slatkoj smrti koju promatramo kao san bijeg od  zahtjeva za životom. 

Nakon predavanja razvila se rasprava u kojoj su svojim pitanjima sudjelovali i slušatelji.

O prodavaču: 

Ante Vučković, rodio se 23. veljače 1958., od oca Josipa i majke Danice, rođ. Delaš, u Sinju. Osnovnu školu i klasičnu gimnaziju završio je u Sinju, a filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu, gdje je diplomirao, 1984. god.

Za svećenika Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja zaređen je 3. srpnja 1983. god., u Sinju. Bio je godinu dana kapelan u Metkoviću i dvije godine dušobrižnik za hrvatske iseljenike u Münchenu.

Poslijediplomski studij filozofije započeo je u Münchenu, na Visokoj filozofskoj školi (Philosophische Hochschule), a nastavio na Papinskom učilištu Antonianum (Pontificio Ateneo Antonianum) u Rimu, gdje je magistrirao i obranio doktorsku disertaciju, čime je stekao akademski naslov doktora filozofije. Doktorski rad objelodanjen je na talijanskomu La dimensione dell'ascolto in M. Heidegger (Roma, 1993.) i na hrvatskomu Dimenzija slušanja u M. Heideggera (Zagreb, 1993.)

Predavao je na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, Pontificio Ateneo Antonianum, sjemeništu Redemptoris Mater u Puli, a sada predaje na Katoličkomu bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (od ak. god. 1999./2000.) i na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu (od ak. god. 2005. / 2006.).

U zvanje višega asistenta izabran je 1996., u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2000., a u zvanje izvanrednoga profesora 2007. god.

Bio je prodekan za nastavu (2003.-2005.). Bio je u istom razdoblju pročelnik fakultetskog povjerenstva za preoblikovanje programa prema zahtjevima Bolonjskoga procesa i član Povjerenstva za ECTS Sveučilišta u Splitu.

Ak. god. 2008./2009. kao slobodnu godinu proveo je u Izraelu.

Bio je prodekana za znanost (2009. - 2011.).

Član je Uredničkoga vijeća časopisa Crkva u svijetu i član je znanstvenog vijeća časopisa Nova prisutnost.

Bio je u je član je Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za kler u jednom mandatu.

Dekan je Katoličkog bogoslovnog fakulteta od 2011. 

biografija je preuzeta sa stranice www.franjevci-st.hr

Theme picker