DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE; SMJER: NASTAVNIČKI

2017./2018.

1. SEMESTAR

ŠIFRA

NOSITELJ

NAZIV KOLEGIJA

P

S

V

ECTS

ENN 434

doc. dr. sc. Anna Martinović/ Dino Dumančić, prof., asistent

Načela nastave engleskog kao stranog jezika

30

30

 

3

ENN 418

doc. dr. sc. Anna Martinović/ Dino Dumančić, prof., asistent

Usvajanje drugoga jezika

30

30

 

3

ENN 405

Leonarda Lovrović, prof., viši lektor/ Katarina Ćurković Denona, prof., lektor

Suvremeni jezik – jezične vježbe VII LLSuvremeni jezik – jezične vježbe VII KCD

 

 

60

3

2. SEMESTAR

ENN 503

doc. dr. sc. Anna Martinović/ Dino Dumančić, prof., asistent

Metodika nastave engleskoga jezika

30

30

 

4

ENN 402

Leonarda Lovrović, prof., viši lektor/ Katarina Ćurković Denona, prof., lektor

Suvremeni jezik - jezične vježbe VIII

 

 

60

3

3. SEMESTAR

ENN 505

doc. dr. sc. Anna Martinović

Praktikum i školska praksa I

 

30

15

4

4. SEMESTAR

ENN 511

 

Diplomski rad

 

 

450

15

ENN 512

doc. dr. sc. Anna Martinović

Praktikum i školska praksa II

 

15

15

3

 

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE; SMJER: ZNANSTVENI

2017./2018.

1. SEMESTAR

ŠIFRA

NOSITELJ

NAZIV KOLEGIJA

P

S

V

ECTS

ENN 403

doc. dr. sc. Ivo Fabijanić

Leksikologija

15

15

 

4

ENN 428

doc. dr. sc. Ivo Fabijanić

Frazeologija

15

15

 

4

ENN 408

doc. dr. sc. Rajko Petković

Klasični holivudski film

30

15

 

4

ENN 406

doc. dr. sc. Marko Lukić

Paradigme nasilja u suvremenom američkom romanu

30

30

 

4

ENN 424

izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Narativ u književnosti i filmu

30

15

 

4

ENN 508

doc. dr. sc. Sanja Škifić

Jezik, ideologija i identitet

15

15

 

4

ENN 509

doc. dr. sc. Ivo Fabijanić

Kontaktna lingvistika

30

 

 

4

ENN 436

doc. Tomislav Kuzmanović, MFA

Radionica književnog prevođenja I

15

 

45

4

ENN 437

doc. Tomislav Kuzmanović, MFA

Književno prevođenje – suvremeni teorijski pristupi

30

15

 

3

2. SEMESTAR

ENN 401

doc. dr. sc. Marko Lukić

Prostor i književnost

30

30

 

4

ENN 429

doc. dr. sc. Rajko Petković

Moderni američki nezavisni film

30

15

 

4

ENN 404

doc. dr. sc. Ivo Fabijanić

Leksikografija

15

15

 

4

ENN 432

doc. dr. sc. Sanja Škifić

Pragmalingvistika

15

15

 

4

ENN 435

izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Popularna (trivijalna) književnost i film

30

15

 

4

ENN 438

doc. Tomislav Kuzmanović, MFA

Radionica književnog prevođenja II

15

 

45

4

ENN 433

doc. Tomislav Kuzmanović, MFA

Književnost u prijevodu – svjetska književnost

30

15

 

3

3. SEMESTAR

ENN 403

doc. dr. sc. Ivo Fabijanić

Leksikologija

15

15

 

4

ENN 428

doc. dr. sc. Ivo Fabijanić

Frazeologija

15

15

 

4

ENN 408

doc. dr. sc. Rajko Petković

Klasični holivudski film

30

15

 

4

ENN 406

doc. dr. sc. Marko Lukić

Paradigme nasilja u suvremenom američkom romanu

30

30

 

4

ENN 424

izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Narativ u književnosti i filmu

30

15

 

4

ENN 508

doc. dr. sc. Sanja Škifić

Jezik, ideologija i identitet

15

15

 

4

ENN 509

doc. dr. sc. Ivo Fabijanić

Kontaktna lingvistika

30

 

 

4

4. SEMESTAR

ENN 511

 

Diplomski rad

 

 

450

15