Stručno vijeće Odjela za anglistiku odabralo je MLA i APA standarde za službene standarde pisanja akademskih radova. Na ovoj stranici nalaze se materijali pripremljeni za studente, a u kojima se obrađuju pojedine komponente standarda. Provjerite sa svojim nastavnikom/icom koji od dva standarda se prihvaća na njihovim kolegijima.

Poveznica na Purdue University MLA Guide (2017. godina)

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/1/​


Vodič kroz MLA standard (update za 2017. godinu)
MLA Sample Paper

Povezanica na Purdue University APA Guide (2016. godina)

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/​