Podatci o studentskim predstavnicama

Predstavnice studenata i studentica Odjela za anglistiku i članovi Stučnog Vijeća Odjela:

1. predstavnica BARBARA MEŠTROV i zamjenik TOMISLAV DENEGRI

e-mail: barbara.mestrov@gmail.com 

2. predstavnica BOŽENA JURČEVIĆ

e-mail: bozena.jurcevic@gmail.com