Podatci o studentskim predstavnicama

Predstavnice studenata i studentica Odjela za anglistiku i članovi Stučnog Vijeća Odjela:

1. predstavnica BARBARA MEŠTROV i zamjenica HELENA LUCIJA LUKIN

e-mail: barbara.mestrov@gmail.com 

2. predstavnica ANDREA JERKOVIĆ i zamjenica MARTA HUBER

e-mail: andrea.jerkovic55@gmail.com