UPISI IZBORNIH KOLEGIJA - PARCIJALA - 26. rujna 2017

Ponavljači 1. godine preddiplomskog i diplomskog studija i 2. godine preddiplomskog studija mogu upisati izborne kolegije s više godine studija u tajništvu Odjela za anglistiku u ponedjeljak, 2. listopada 2017. u vremenu od 8-12 i od 13-16 sati.

Kvota za izborne predmete na drugoj godini preddiplomskog studija je 10 studenata po kolegiju.

Kvota za izborne predmete na trećoj godini studija je 5 studenata po kolegiju.

Ponudu i sadržaj izbornih kolegija studenti mogu vidjeti na web stranici Odjela za anglistiku (Studijski Programi pod „Preddiplomski“, „Diplomski“ i „Red predavanja“).

 
PROMJENA ISPITNOG TERMINA - 15. rujna 2017

Ispiti kod doc. Tomislava Kuzmanovića odgađaju se za petak, 22. rujna u 11:30 sati.

 
UPISI NA DIPLOMSKE STUDIJE ODJELA ZA ANGLISTIKU - 30. kolovoza 2017

Od akad. god. 2017./18. započinje se s upisom na diplomske studije preko NISpDS sustava. Za prijavu u sustav je potreban aktivan AAI račun. Iz tog razloga, studentima koji završe studij u akad. god. 2016./17., AAI korisnički račun će biti aktivan do 1. studenog. Ako vam AAI korisnički račun nije aktivan, javite se u Ured za preddiplomske i diplomske studije. Početak prijava studijskih programa je 3. srpnja 2017. U sustav se mogu prijaviti studenti koji još nisu završili studij, pa preporučamo da se zainteresirani što prije prijave.

Opširnije informacije o upisu mogu se naći u Natječaju. Natječaj za upis studenata na diplomske studije Sveučilišta u Zadru objavit će se ovdje.

Kandidati koji se upisuju preko NISpDS sustava prijavljuju se ovdje

Kalendar upisa na diplomske studije u akad. god. 2017./18. možete vidjeti ovdje.

Studenti koji ne završe studij na vrijeme za prijavu u prvom roku, moći će se prijaviti u drugom roku, ako završe studij do datuma prijave za drugi rok.

Obavijest za studente u "S" statusu.