Dobrodošli na stranice Odjela za anglistiku, Sveučilišta u Zadru.
 
Na našim stranicama pronaći ćete sve potrebne informacije o akademskom osoblju, nastavnim procesima, znanstvenim i stručnim projektima, obavijesti vezane za posebna događanja na Odjelu za anglistiku i druge potrebne informacije za naše studente i studentice, kao i kolege i kolegice i potencijalne suradnike i suradnice.

Ciljevi Odjela za anglistiku, temeljeni na Priručniku za osiguravanje kvalitete, opisuju se kroz stalnu težnju ka podizanju kvalitete rada u svim segmentima, odnosno, na postizanje znanstvene, nastavne i stručne izvrsnosti i prepoznatljivosti. Ciljevi izvrsnosti kojima se želi poboljšati kvaliteta nastave, osnažiti znanstveno-istraživački rad Odjela i povećati njegovu prepoznatljivost unutar Sveučilišta i u široj hrvatskoj i europskoj znanstvenoj zajednici su sljedeći:
1.  poticati kvalitetu nastave, analizirati manjkavosti postojećeg studijskog programa i uvoditi programske promjene, unapređivati kvalitetu nastavnog procesa, kontinuirano pratiti, analizirati i poboljšavati uspješnost studiranja na Odjelu
2.  poticati prijenos znanja stečenog znanstvenoistraživačkim i nastavnim radom putem održavanja javih predavanja, radionica, promocija i sl. unutar lokalne zajednice
3.  stalno poticati kvalitetu znanstvenog istraživanja; poticati nastavnike/ice u suradničkim i nastavnim zvanjima na usavršavanje i redovito napredovanje u znanstvenoj karijeri
4.  poticati objavljivanje znanstvenih radova i monografija čiji su autori/ce ili koautori/ce djelatnici/ice odjela, kako u hrvatskim tako i u svjetskim znanstvenim časopisima i knjigama iz područja anglistike i srodnih područja
5.  poticati aktivno sudjelovanje nastavnog osoblja na domaćim i međunarodnim
znanstvenim skupovima
6.  poticati međunarodnu mobilnost naših djelatnika/ica pravovremenim informiranjem o mogućnostima studijskih boravaka u inozemstvu, odnosno, pozivanjem renomiranih stranih stručnjaka/inja na gostovanja na našem Odjelu
7.  poticati mobilnost studenata
8.  poticati uspostavu sustava prikupljanja informacija kojim bi se pravovremeno ažurirale relevantne informacije potrebne za određivanje pokazatelja provođenja znanstvene strategije i započetih aktivnosti.