4. srpnja 2019

Konačna rang lista (razredbeni postupak)

Konačna rang lista za upis na izvanredni preddiplomski studij Menadžmenta.

Informacije o upisima.