Oeconomica Jadertina Vol. 8 No. 2

Radovi objavljeni u časopisu referiraju se u bazama podataka:

  • ERIH+
  • Index Copernicus
  • Google Scholar
  • DOAJ

te portalu znanstvenih časopisa Hrčak.

Časopis izlazi dva puta godišnje (lipanj i prosinac). Radovi moraju biti dostavljeni najkasnije do 01. svibnja za objavu u lipnju, i najkasnije do 01. studenog za objavu u prosincu.      

Radovi se mogu predati i objaviti na hrvatskom i engleskom jeziku.   

Poziv na dostavu radova