Odjel za kroatistiku

Prijava za natječaj Odjela za izvrsne studente

Studenti druge i treće godine preddiplomskih studija i studenti diplomskih studija Odjela za kroatistiku koji se žele prijaviti za stipendiju za izvrsne studente Odjela mogu se prijaviti e-mailom u tajništvo Odjela za kroatistiku do ponedjeljka 15. studenoga 2021. U prijavi za natječaj (sastavljenoj u Word dokumentu) kratko trebaju napisati koliko imaju bodova prema Pravilniku o dodjeli stipendija i potpora i temeljem čega su ih stekli. Poželjno je navesti i dodatne aktivnosti i/ili postignuća u koje je student bio uključen u prošloj akademskoj godini (npr. studentski projekti, osvojene nagrade i sl.). Sve ostale dokumente (kako je navedeno u Natječaju), studenti dostavljaju u tajništvo Odjela.

Theme picker