Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Dr. sc. Tomislav Krpan

Zvanje: Viši predavač

Kabinet: 106, 1. kat

Telefonski broj: +385 23 345 030

E-mail: tkrpan@unizd.hr

Konzultacije: (termine konzultacija možete pronaći ovdje).Sudjeluje u izvođenju predmeta

Preddiplomski studij Kultura i turizam: Njemački jezik I, Njemački jezik II, Njemački jezik III

Diplomski studij Kulturna baština i turizam: Njemački jezik V

Diplomski studij Kulturna i prirodna baština u turizmu: Njemačka kultura i civilizacija

Diplomski studij Novinarstvo i odnosi s javnostima: Njemački jezik V, Njemački jezik za medije

Diplomski studij Poduzetništvo u kulturi i turizmu: Njemački jezik V, Poslovni njemački jezik