Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
Informacije

Ispitni rokovi za akademsku godinu 2019./2020.

ISPITNI ROKOVI ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

 

Stručno vijeće je u četvrtak, 25. lipnja 2020. donijelo odluku da će se pismeni i usmeni ispiti do završetka ljetnog ispitnog roka akademske godine 2019./2020. izvoditi na daljinu. 

Iznimno, pismeni ispiti za koje je Stručno vijeće odlučilo da se mogu provesti u prostorijama Sveučilišta su:

Njemački jezik I, Njemački jezik II, Njemački jezik III i Njemački jezik struke

Medijska pismenost

Engleski jezik I i Engleski jezik II

Osnove statistike i

Uvod u turizam (dio ispita-zadatak).

Ti ispiti moraju se provesti uz strogo pridržavanje propisanih uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sprječavanja širenja zarazne bolesti COVID-19.

Studenti koji nemaju potrebne tehničke uvjete za pristupanje ispitu na daljinu (kamera, internetska veza i sl.) moraju o tome obavijestiti tajnicu na e-mail pkotlar@unizd.hr do ponedjeljka, 26. lipnja 2020. te će se za njih organizirati ispit u prostorijama Sveučilišta. 

Posebno će se voditi računa o studentima koji spadaju u zdravstveno rizičnu skupinu. Ti studenti moraju se do ponedjeljka, 26. lipnja 2020. javiti tajnici Odjela na e-mail pkotlar@unizd.hr i dostaviti liječničku dokumentaciju kojom dokazuju pripadnost rizičnoj skupini te popis pismenih ispita koji se održavaju u prostorijama Sveučilišta u Zadru kojima ne mogu pristupiti. Za te studente će se organizirati on line pismeni ispiti.

Studenti kojima je određena samoizolacija moraju tajnici na e-mail pkotlar@unizd.hr dostaviti potvrdu epidemiologa o određivanju mjere samoizolacije po određivanju iste, te popis pismenih ispita koji se održavaju u prostorijama Sveučilišta u Zadru kojima ne mogu pristupiti. Za te studente će se organizirati on line pismeni ispiti.

Svi nastavnici i studenti dužni su pratiti epidemiološku situaciju i ponašati se u skladu s istom.

 

Redoviti, izvanredni i izvanredni s studenti koji prijavljuju ispite preko studomata obvezni su prijaviti ispite najkasnije 3 dana prije datuma održavanja ispita naznačenog na Studomatu. Ispit se može odjaviti 3 dana prije datuma održavanja ispita naznačenog na Studomatu. 

 

Studenti koji studiraju po posebnim uvjetima (S i SS status koji upisuju rukom kolegije u indeks) te studenti koji prijavljuju razlikovne ispite prijavljuju ispite u Tajništvu uz indeks ili iksicu. Mogu prijaviti prvi i/ili drugi termin ispita, ali ako su prijavili samo prvi termin, a nisu pristupili ispitu ili nisu položili ispit, moraju prijaviti i drugi termin ako žele ponovo izaći na ispit (najmanje 7 dana prije ispita).

Termini ispita na Studomatu neće se mijenjati ako dođe do promjene termina pojedinog ispita, pa ne moraju odražavati stvarno stanje, stoga je potrebno pratiti termine ispita objavljene na mrežnoj stranici Odjela i obavijesti putem sustava e-učenja Merlin.

Apsolventski i izvanredni ispitni rokovi: studenti (apsolventi) prijavljuju ispite u tajništvu 7 dana prije ispitnog roka.