Teološko-katehetski odjel

Obavijesti

Predavanja iz predmeta Crkvena glazbena kultura

Raspored predavanja iz Crkvene glazbene kulture:

1. godina preddiplomskog Teološko-katehetskog studija:
Crkvena glazbena kultura,  prof. dr. sc. Katica s. Katarina Koprek:

-          11. svibnja 2022. od 11 do 13 sati i od 15 do 18 sati, Sjemenište „Zmajević“,

-          12. svibnja 2022. od 8 do 12 sati, Sjemenište „Zmajević“.

 
 

 

 

Content