Odjel za talijanistiku

Sistematski pregledi za studente/ice 1.godine

Obvezni zdravstveni sistematski pregledi za studente/ice 1.godine (nastavnički i prevoditeljski smjer) održati će se prema rasporedu:
  • Petak, 15. 06. 2012., od 14 do 17 sati za prezimena od A - K,
  • Ponedjeljak, 18. 06. 2012., od 08 do 12 sati za prezimena od L - Ž,
u ambulanti opće medicine doktorice D. Uhoda - Sorić, na adresi A.Barca br.3A (kod O.Š. Smiljevac).

Mole se studenti/ce da na obvezni pregled donesu zdravstvenu iskaznicu, te da po mogućnosti sistematskom pregledu pristupe prema rasporedu.