Odjel za talijanistiku

Obavijest studentima zainteresiranima za upis jednopredmetnih diplomskih studija Odjela za talijanistiku

Obavijest studentima zainteresiranima za upis jednopredmetnih diplomskih studija Odjela za talijanistiku

Prema planu upisa u prvu godinu redovitih diplomskih sveučilišnih studija Jednopredmetni diplomski sveučilišni Prevoditeljski studij talijanistike kao i Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Suvremene talijanske filologije u akad.god. 2018./2019. izvodit će se ukoliko se na studij prijavi minimalno 10 studenata.
Stoga se preporuča studentima koji su zainteresirani za navedene studije, da prilikom prijave istih istovremeno prijave i dvopredmetni sveučilišni studij, kako bi, u slučaju prijave manje od 10 studenata na jednopredmetni studij, mogli na vrijeme upisati dvopredmetni u kombinaciji s drugim dvopredmetnim diplomskim studijem iz ponude sveučilišta.