Odjel za talijanistiku

Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana"

Convegno internazionale "Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico"

Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana"

Svjedoci smo promjena koje se dogadaju u našoj okolini. Kriza izazvana pandemijom pogodila je svaki aspekt našega profesionalnoga i privatnoga života. Nova situacija potaknula nas je na preispitivanje naše normalnosti, poimanja istine, razrađivanje različitih pristupa u opažanju i filtriranju informacija oko nas. U svome smo radu morali prihvatiti nove tehnologije, nove didaktike i istraživačke metode. Morali smo se brzo promijeniti i ponašati drugačije. Događaji iz prošlosti, kojima smo takoder bili svjedoci, često su imali posljedice na lokalnoj razini, no posljedice današnje krize promjene su na globalnoj razini. Na tragu ovih razmišljanja, ovaj Skup bavi se analizom promjena i raspravom o njima, načinima na koje su se promjene odražavale u prošlosti i/ili kako se odražavaju danas u književnosti, jeziku, umjetnosti, društveno-kulturnom uređenju. Preko 30 izlagača posvetilo se ovoj temi te će na dan Skupa izložiti rezultate svojih istraživanja i time doprinijeti sljedećim tematikama:

 

• Književnost i promjena

Koncept promjene ima značajan potencijal u filološko-književnim istraživanjima, posebice sa stajališta kontakata izmedu različitih obala Jadrana. Promišljanja o žanrovima, oblicima i toposima promjene, kako iz sinkronijskoga tako i iz dijakronijskoga gledišta, omogućuju nam tumačenje različitih diskursa i narativnih struktura u prikazivanju promjena koje nisu nužno pozitivne.

 

• “Qual è colui che forse di Croazia / viene...” (Dante, Raj, XXXI., 103-4)

2021. je godina Dantea. 700 godina nakon smrti oca talijanskog jezika, prisjećamo se njegovih stihova “Qual è colui che forse di Croazia / viene...” (Dante, Raj, XXXI., 103-4). Također se prisjećamo ove posebne veze između Hrvatske i Dantea kao vrhovnoga simbola, promjena u lingvističkom, književnom i traduktološkom smislu i njihovim implikacijama za kulturu obiju obala Jadrana.

 

• Promjene u jeziku, promjene u didaktici jezika

Promjena je temelj evolucijskog procesa svakoga jezika i može se uočiti na svim jezičnim razinama. Uzimajući u obzir utjecaj pandemije na društvene, ekonomske i tehnološke promjene kao izvanjezične čimbenike jezične i dijalektalne promjene, konvergencije i izjednačavanja dijalektalnih varijanti, jezičnih i/ili dijalektalnih transfera i standardizacije jezika, promišlja se o brzini tih promjena u odnosu na one prijašnje: u kojoj se mjeri i na koji način sociokulturne promjene odražavaju na promjene u književnosti, govornome jeziku, medijima, dijalektima te koje i koliko su bile intenzivne promjene u prošlosti, a koliko današnje u didaktici jezika.

 

Program Skupa dostupan je u prilogu.

 

Skup se odvija on–line, putem platforme Zoom. Zainteresirani za slušanje izlaganja mogu se javiti na e-mail adresu convegno@unizd.hr