Odjel za talijanistiku

Gostujuće predavanje

Gostujuće predavanje

Odjel za talijanistiku u suradnji sa Uredom za međunarodnu suradnju organizira gostujuće predavanje dr.sc. Cristine Scuderi sa Sveučilišta u Grazu. Predavanje naslovljeno "Giuseppe Verdi e Otello: influssi, caratteri, identita'" održat će se ponedjeljak, 23. veljače 2015. s početkom u 12 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta. Više informacija možete naći u privitku.

Theme picker