Odjel za talijanistiku

Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte cultura tra le due sponde dell'Adriatico", Zadar – Biograd na Moru, 23.-25. listopada 2014.

Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte cultura tra le due sponde dell'Adriatico", Zadar – Biograd na Moru, 23.-25. listopada 2014.

Međunarodni znanstveni skup

"Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana / Letteratura, arte cultura tra le due sponde dell'Adriatico",

Zadar – Biograd na Moru, 23.-25. listopada 2014.

 

Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru u suradnji sa Sveučilištem u Padovi, uz pokroviteljstvo Grada Zadra i potporu Zadarske županije i Grada Biograda na Moru, ove godine organizira deseti Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost i kultura između dviju obala Jadrana/ Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell' Adriatico". Cilj skupa je prezentiranje, sučeljavanje i širenje najnovijih spoznaja iz područja jezikoslovlja, znanosti o književnosti, arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti i srodnih disciplina, koje se odnose na šire jadransko područje. Ovo okupljanje znanstvenika, nastalo kao plod uspješne suradnje u okviru sporazuma između Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Padovi, tijekom godina postalo je tradicionalno i urodilo vrijednim doprinosima značajnim za pojedine discipline. Do sada je održano pet skupova u Padovi, 2005., 2007., 2009., 2011. i 2013.) i četiri u Zadru i općinama Zadarske županije, 2006. Zadar – Nin, 2008., 2010. Zadar – Lovinac; 2012. Zadar - Preko); objavljena su četiri zbornika radova, a četiri su u pripremi za tisak.

Ovogodišnji skup održat će se od 23. do 25. listopada 2014. u Zadru i Biogradu na Moru, a u povodu obilježavanja desete godišnjice uspostave znanstveno-nastavne suradnje sa Sveučilištem u Padovi posvećen je pokretačima inicijative prof. Giorgiu Ronconiju i prof. dr.sc. Živku Nižiću, tadašnjim pročelnicima Odjelâ za talijanistiku. Ovo je ujedno drugi skup s proširenim sudjelovanjem na kojemu će uz predstavnike Sveučilišta u Zadru i Università degli Studi di Padova, rezultate svojih znanstvenih istraživanja izložiti i brojni znanstvenici, ukupno 60) s drugih hrvatskih i inozemnih sveučilišta i institucija: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni Arhiv u Zadru, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Beogradu, Univerza na Primorskem Koper, University of Chicago, Neubauer Collegium).

Tijekom tri dana akademska i šira javnost moći će pratiti oko izlaganja o jezičnim, književnim i općenito kulturno-povijesnim prožimanjima na Jadranu i šire. Prvi dan skup se održava u Galeriji Pomorske škole u Zadru, drugi dan na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV. 2), a treći dan Gradskoj vijećnici u Biogradu na Moru, Trg kralja Tomislava 5).

Svečano otvorenje skupa je u četvrtak, 23. listopada 2014. u 17,00 sati u Galeriji Pomorske škole Zadar, Ulica Ante Kuzmanića.

 


Theme picker