Odjel za talijanistiku

Objavljen novi zbornik

Objavljen novi zbornik

Objavljen je zbornik radova "Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana" ("Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico") s međunarodnog znanstvenog skupa koji se održao u Zadru i Lovincu 5.-6. studenoga 2010. godine. 


Skup je organiziran u sklopu znanstveno-nastavne suradnje između Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Padovi (Odjeli za talijanistiku), pod pokroviteljstvom Grada Zadra i uz potporu Zadarske županije i Općine Lovinac.


Više informacija možete naći u prilogu.

Theme picker