Studiji i studenti

INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

Znanstveno polje: GEOGRAFIJA

Autor/icaNaslov disertacijeMentorKomentorGodina obrane
FAVRO, SrećkoProstorna obilježja hrvatskog Jadrana kao komparativna prednost za razvoj nautičkog turizmaMagaš, prof.dr.sc. Damir 2008.
LONČARIĆ, RobertLitoralizacija kvarnerskog otočnog prostora - hidrogeografska osnovaMagaš, prof.dr.sc. Damir 2010.
ČUKA, Anica Preobrazba dugootočkog krajolika kao odraz suvremenih sociogeografskih procesaŠiljković, prof.dr.sc. Željka 2011.
MIROŠEVIĆ, LenaTvorbeni elementi prostornih identiteta u Dalmaciji (Južnoj Hrvatskoj)Faričić, prof.dr.sc. Josip 2011.
PEJDO, Ana Razvoj prometnog sustava Zadarske županije u kontekstu litoralizacije HrvatskeMagaš, prof.dr.sc. Damir 2012.
MARINOV, NedjeljkoDemogeografski aspekti litoralizacije u šibenskom krajuMagaš, prof. dr. sc. DamirMIšetić, doc. dr. sc. Roko2013.
JOVIĆ MAZALIN, Sandra Preobrazba kulturnoga krajolika Elafita Faričić, izv. prof.dr.sc. Josip  2014.
MARUŠIĆ, Duško Utjecaj litoralizacije na suvremene promjene okoliša srednjodalmatinskog priobaljaFaričić, prof.dr.sc. JosipČuka, doc. dr. sc. Anica2017.
RADOŠ, Denis Analiza topografske površine u procesu procjene vjetropotencijala Magaš, prof. dr. sc. Damir 2017.
ŠIMUNIĆ, Nikola Ličko-senjska županija u kontekstu suvremene regionalizacijeMagaš, prof. dr. sc. Damir  2017.
BERETIN, Blaž Geostrateška obilježja hrvatskog dijela Jadrana Faričić, prof. dr. sc. Josip  2019.
Marić, Ivan Razvoj višekriterijskog modela održivog upravljanja na području sedrotvornih vodotokova - primjer Skradinskog bukaŠiljeg, izv. prof. dr. sc. AnteLončar, izv. prof. dr. sc. Nina/Mulahusić, izv. prof. dr. sc. Admir 2020.
PUTICA, Jelena Sociogeografska transformacija ruralnog prostora Županije Zapadnohercegovačke od sredine XX. stoljećaŠiljković, prof. dr. sc. Željka  2020.
MARELIĆ, Tome Točnost prikaza Jadranskog mora na portulanskim kartamaFaričić, prof. dr. sc. Josip  2020.
DOMAZETOVIĆ, Fran Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih tehnologijaŠiljeg, izv. prof. dr. sc. AnteLončar, izv. prof. dr. sc. Nina/Tuno, doc. dr. sc. Nedim 2021.