Odjel za sociologiju
Graz International Summer School Seggau 2018

Graz International Summer School Seggau 2018

U okviru programa ljetne škole Graz International Summer School Seggau - GUSSEG 2018, održane između 1. i 14. srpnja 2018. u dvorcu Seggau, mr. sc. Mirko Petrić vodio je seminarski modul "Media and Crisis of Democracy" ("Mediji i kriza demokracije" - 29 sati nastave, 6 ECTS) na temu "The Media and Modernity: The Populist Moment"("Mediji i modernost: populistički trenutak").


Izvedbeni plan modula možete naći ovdje.


U okviru rada škole, mr. sc. Mirko Petrić održao je 6. srpnja 2018. i plenarno predavanje s naslovom "Technology Meets Ideology: The Media Dimension of Populism" ("Tehnologija susreće ideologiju: medijska dimenzija populizma").


Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je također kao panelist u okruglom stolu na temu "Education in Troubled Times" ("Obrazovanje u nemirnim vremenima"), održanom u okviru škole 4. srpnja 2018.


Sudjelovanje mr. sc. Mirka Petrića na ljetnoj školi GUSEGG 2018 omogućeno je stipendijom za gostujuće nastavnike Službe za akademsku razmjenu Republike Austrije (OeAD), kroz program CEEPUS, mreža CII-AT-503-07--1718 - Inter-American Studies.


U radu ljetne škole sudjelovala je i studentica Odjela za sociologiju Elizaveta Čordašev, koja je pohađala seminarski modul "Economics and Inequality" („Ekonomska znanost i nejednakosti“). Njezini sudjelovanje na ljetnoj školi također je bilo podržano studentskom stipendijom CEEPUS-a.


Više obavijesti o školi GUSEGG 2018 možete naći na poveznicama:


https://international.uni-graz.at/en/stud/int-focus/summerschools/gusegg-summerschool/


https://www.youtube.com/watch?v=bQ-BEmB6E8M


https://www.youtube.com/watch?v=xRFAUe59bewFotografije: Andreas Schuch
Pročitaj više
Graz International Summer School Seggau 2018
Osuda ograničavanja akademskih sloboda i autonomije znanstvenog djelovanja sociologa i sociologinja u Hrvatskoj

Osuda ograničavanja akademskih sloboda i autonomije znanstvenog djelovanja sociologa i sociologinja u Hrvatskoj

Pridružujemo se članicama i članovima akademske zajednice u Hrvatskoj koji su odbacili i osudili zahtjev o pokretanju postupka pred Etičkim povjerenstvom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu protiv zaposlenica/ka tog fakulteta dr. sc. Antonije Petričušić, Mateje Čehulić i dr. sc. Daria Čepe, zbog tvrdnji iznesenih u članku "Gaining Political Power by Utilizing Opportunity Structures: An Analysis of the Conservative Religious-Political Movement in Croatia“, objavljenom u časopisu Politička misao, br. 54 (4), 2017.

Smatramo da u hrvatskom javnom prostoru općenito, kao i u znanstvenim i akademskim raspravama, mora postojati prostor za analitičke i kritičke uvide i spoznaje o svim društvenim fenomenima.

Akademska sloboda u definiranju tema, istraživanju i objavljivanju znanstvenih nalaza temelj je znanstvenog rada u demokratskim društvima.

Rasprava o kvaliteti i utemeljenosti zaključaka pojedinih autora/ica iznesenih u znanstvenim člancima treba se odvijati ponajprije akademskim kanalima znanstvene komunikacije, a ako izađe izvan njih ne bi smjela biti obilježena neprimjerenim pritiscima i zahtjevima za etičkim i disciplinskim postupanjima prema autorima/cama navodno spornih članaka.


Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru

doc. dr. sc. Valerija Barada, pročelnica
prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes, zamjenica pročelnice

prof. dr. sc. Saša Božić
dr. sc. Dražen Cepić
mr. sc. Ratko Čorić
izv. prof. dr. sc. Karin Doolan
prof. dr. sc. Biljana Kašić
prof. dr. sc. Vjeran Katunarić
doc. dr. sc. Krešimir Krolo
doc. dr. sc. Sven Marcelić
mr. sc. Mirko Petrić
dr. sc. Ivan Puzek
mr. sc. Nensi Segarić
Marija Šarić, mag. soc.
doc. dr. sc. Željka Tonković
doc. dr. sc. Željka Zdravković
Pročitaj više
Osuda ograničavanja akademskih sloboda i autonomije znanstvenog djelovanja sociologa i sociologinja u Hrvatskoj
Natječaj za upis na doktorski studij

Natječaj za upis na doktorski studij

Raspisan je Natječaj za upis 10 studenata na Međunarodni združeni poslijediplomski sveučilišni studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru (Hrvatska) i Sveučilišta u Teramu (Italija) za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje sociologije akad. god. 2018./2019.

Odluka o raspisu natječaja / Natječaj za upis studenata / Skraćeni natječaj / Prijava za upis
Pročitaj više
Natječaj za upis na doktorski studij
Social relations across class boundaries: Using the position generator as an indicator of network diversity

Social relations across class boundaries: Using the position generator as an indicator of network diversity

Docentica Željka Tonković sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji XXXVIII Sunbelt koja se održala od 26. lipnja do 1. srpnja u Utrechtu u organizaciji International Network for Social Network Analysis (INSNA). Na konferenciji je održala izlaganje pod naslovom 'Social relations across class boundaries: Using the position generator as an indicator of network diversity' (koautor: dr. sc. Dražen Cepić).
Pročitaj više
Social relations across class boundaries: Using the position generator as an indicator of network diversity
Sudioničko upravljanje u kulturi

Sudioničko upravljanje u kulturi

Mr. sc. Mirko Petrić sudjelovao je izlaganjem u predstavljanju knjige Uradimo zajedno. Prakse i tendencije sudioničkoga upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj, održanom 29. lipnja 2018. u Beton kinu Doma mladih u Splitu. U predstavljanju su sudjelovale i dr. sc. Dea Vidović (upraviteljica Zaklade "Kultura nova" i urednica zbornika) te arhitektica Miranda Veljačić (kao predstavnica Platforme Doma mladih).

Zaklada "Kultura nova" objavila je zbornik u okviru dvogodišnjeg projekta "Pristupi sudioničkom upravljanju kulturnim institucijama”, provedenog uz podršku UNESCO-va Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD). Uz  teorijsku raspravu o pojmovima sudjelovanja u kulturi, decentralizacije, lokalnog razvoja i sudioničkog upravljanja u kulturi, zbornik je uključio i sedam studija slučajeva, kojima je obuhvaćeno sedam različitih modela sudioničkoga upravljanja društveno-kulturnim centrima u različitim dijelovima Hrvatske.

Uz urednicu Deu Vidović, autori tekstova u zboriku su Ana Žuvela, Davor Mišković, Leda Sutlović i Mirko Petrić, koji je napisao studiju slučaja o Domu mladih u Splitu. Zbornik je dizajnirao Dario Dević.

Verziju zbornika na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje.

http://participatory-governance-in-culture.net/uploads/biljeske_HR_web.pdf


Pročitaj više
Sudioničko upravljanje u kulturi
Semestralni evalulacijski sastanak - ljetni semestar

Semestralni evalulacijski sastanak - ljetni semestar

Na Odjelu za sociologiju će se od 19. do 20. lipnja 2018. održavati redoviti semestralni evaluacijski sastanak na kojemu sudjeluju svi nastavnici/ce i predstavnici studenata/ica svih razina studija. Sastanak se odvija u poslijediplomskoj učionici u zgradi Rektorata, i to u utorak, 19. 6. 2018. od 13,30 do 20,00h i u srijedu, 20. 6. 2018. od 11,30 do 19,30h.
Pročitaj više
Semestralni evalulacijski sastanak - ljetni semestar
Tourism, Population Dynamics and Social Infrastructure in Croatian Major Coastal Cities

Tourism, Population Dynamics and Social Infrastructure in Croatian Major Coastal Cities

Doc.dr.sc. Sven Marcelić od 3. do 6. lipnja 2018. u Luganu (Švicarska) sudjelovao je na konferenciji "A World of Flows: Labour Mobility, Capital and Knowledge in an Age of Global Reversal and Regional Revival" u organizaciji Regional Studies Association s izlaganjem pod naslovom "Tourism, Population Dynamics and Social Infrastructure in Croatian Major Coastal Cities".
Pročitaj više
Tourism, Population Dynamics and Social Infrastructure in Croatian Major Coastal Cities
Javno predavanje – Ženski pokreti i prava u Turskoj: Neoliberalni patrijarhat, obitelj i nacija

Javno predavanje – Ženski pokreti i prava u Turskoj: Neoliberalni patrijarhat, obitelj i nacija

Odjel za sociologiju Sveučilišta u Zadru i Hrvatsko sociološko društvo – podružnica Zadar organiziraju javno predavanje prof. dr. sc. Damle Isik (Odsjek za sociologiju, Sveučilište Regis, SAD) pod nazivom Dilemmas of Women's Movements and Rights in Turkey: Neoliberal Patriarchy, Family, and the Nation.

Predavanje će se održati u srijedu, 6. lipnja 2018. godine u 18,00 sati, učionica 121 (zgrada na rivi).

U predavanju prof. dr. sc. Isik će problematizirati pitanje ženskog pokreta i ženskih prava u suvremenoj Turskoj. Naime, jačanjem desnih nacionalističkih politika i populizma koje se događa uslijed otpora procesu globalizacije, potvrđena je osjetljivost i ranjivost ženskih prava, budući da se konzervativne grupe pokazuju uspješnima u konzistentnom promoviranju tradicionalnih vrijednosti i rodnih uloga. Ovaj trend re-nacionalizacije se može primijetiti u više zemalja, pa tako i u Turskoj. Iako su lokalni konteksti različiti, utjecaj na žene i njihova prava je u raznim zemljama sličan. Konzervativna retorika ojačava moć većinske nacionalne skupine uz istovremeno marginaliziranje i umanjivanje prava žena. U toj se retorici koristi religija, kultura, strah od gubitka identiteta i privilegija, te antagoniziranje naspram drugih etničkih ili identitetskih grupa. Navedena tema će se u predavanju obraditi kroz društveni položaj žena i ženskih prava u kontekstu Turske.a

Prof. dr. sc. Damla Isik ovo predavanje održava u sklopu gostovanja na Odjelu za sociologiju kao stipendistica Fulbright programa Vlade Sjedinjenih Američkih Država u ljetnom semestru ak. god. 2017./2018.

Pročitaj više
Javno predavanje – Ženski pokreti i prava u Turskoj: Neoliberalni patrijarhat, obitelj i nacija
Transnational Social Spaces as Facilitators of Migration: Social Ties and Mobilities across Croatian Borders

Transnational Social Spaces as Facilitators of Migration: Social Ties and Mobilities across Croatian Borders

Prof. dr. sc. Saša Božić održao je 25. svibnja u Zagrebu izlaganje "Transnational Social Spaces as Facilitators of Migration: Social Ties and Mobilities across Croatian Borders" na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "A search for that special place under the sun in modern Europe: migration in the twenty first century" zajedno s dr. sc. Simonom Kuti iz Instituta za migracije i narodnosti, a u organizaciji Migracijske mreže Zapadnog Balkana i Srednjeuropske inicijative te Instituta za ekonomiju u Zagrebu.
Pročitaj više
Transnational Social Spaces as Facilitators of Migration: Social Ties and Mobilities across Croatian Borders
Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta 3

Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta 3

Mr. sc. Mirko Petrić, dr. sc. Ivan Puzek i doc. dr. sc. Željka Zdravković sudjelovali su u radionici Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta 3, koja je održana između 18. i 20. svibnja 2018. u prostorijama područnog centra Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Splitu.

Tijekom radionice, organizirane u okviru djelatnosti projekta Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive (GENMOD), koji financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ 6010), analizirani su rezultati kvantitativnog dijela istraživanja i pripreman protokol za kvalitativni dio istraživanja.

Program radionice možete vidjeti ovdje.

​​​​​​​
Pročitaj više
Metodološki aspekti relacijskih istraživanja identiteta 3
First1011121315171819Last

Theme picker