Odjel za sociologiju

Nezavisna kulturna scena kao akter urbanih promjena

Nezavisna kulturna scena kao akter urbanih promjena

Doc. dr. sc. Željka Tonković održala je 9. srpnja 2021. izlaganje u suautorstvu s Hrvojem Pašalićem, mag. soc. pod naslovom “Independent Cultural Scene as an Actor of Changes in the Urban Space: The Example of Zadar” na međunarodnoj konferenciji “KISMIF 2021. Keep It Simple, Make it Fast! DIY Cultures and Global Challenges” (Porto, 7.-10. 7. 2021.) u organizaciji Sveučilišta u Portu. Konferencija se zbog epidemioloških razloga većim dijelom održala online. Program konferencije i knjiga sažetaka dostupni su ovdje.

Theme picker