Odjel za sociologiju

Nova EU agenda za kulturu

Nova EU agenda za kulturu

Mr. sc. Mirko Petrić održao je uvodno predavanje u radionicu „Potrebe i mogućnosti razvoja prostorne infrastrukture za društveno-kulturne centre“, koja je održana 19. veljače 2020. u Beton-kinu Doma mladih u Splitu, u organizaciji Saveza udruga Klubtura.

U predavanju, s naslovom „Nova EU agenda za kulturu i lokalne kulturne politike“, mr. sc. Mirko Petrić obrazložio je „društveni zaokret“ EU u pristupu kulturi i mogućnosti financiranja na razini lokalnih kulturnih politika koje takav zaokret otvara.

U izlaganju je također predstavljen projekt „Europski popis društvenih vrijednosti kulture kao temelj uključivih kulturnih politika u globalizirajućem svijetu (INVENT)“, koji financira Europska komisija u okviru programa Obzor 2020., a u kojem s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru sudjeluju mr. sc. Mirko Petrić i doc. dr. sc. Željka Zdravković.

Predavanje i radionica koja je uslijedila provedeni su kao dio projekta „DKC-HR: Mreža društveno-kulturnih centara“, u partnerstvu sa Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade Pogon, Platformom za Društveni centar Čakovec, Savezom udruga KAoperativa iz Karlovca, Platformom Doma mladih Split, Art radionicom Lazareti iz Dubrovnika, Savezom udruga Molekula iz Rijeke te Savezom udruga Rojca iz Pule.

Radionica je sufinancirana iz Europskog socijalnog fonda.  

Fotografije: Tina Ljubenkov

Theme picker