Odjel za sociologiju

Europska sociološka konferencija u Manchesteru

Na 14. konferenciji Europskog sociološkog društva (European Sociological Association – ESA), pod naslovom Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, održanoj u razdoblju između 20. i 23. kolovoza 2019. godine, priopćenja s rezultatima proizašlim iz empirijskih istraživanja na projektu „Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive“ (GENMOD, HRZZ-IP-2016-06-6010) izložili su članovi/ca Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru mr. sc. Mirko Petrić, doc. dr. sc. Željka Zdravković i dr. sc. Ivan Puzek.

U suautorstvu s voditeljicom projekta, prof. dr. sc. Ingom Tomić-Koludrović, Ivan Puzek i Mirko Petrić održali su priopćenje s naslovom “Capturing a Changing Gender Dynamics: A Comprehensive Analysis of the Division of Household Labour in Post-transitional Croatia“ („Zahvaćanje promjena rodne dinamike: obuhvatna analiza podjele rada u kućanstvu u post-tranzicijskoj Hrvatskoj“), u okviru sesije koju je organizirala istraživačka mreža ESA-e posvećena „Sociologiji obitelji i intimnih života“.

Željka Zdravković odžala je, u suautorstvu s voditeljicom projekta Ingom Tomić-Koludrović, priopćenje s naslovom “Gender Equality Attitudes Revisited: Men and Women in Croatia After the Post-socialist Transition“ („Ponovni posjet stavovima o rodnoj ravnopravnosti: muškarci i žene u Hrvatskoj poslije postsocijalističke tranzicije“), u okviru sesije koju je organizirala istraživačka mreža ESA-e s nazivom „Sociologija transformacija: Istok i Zapad“.

U okviru sesije koju je organizirala istraživačka mreža ESA-e za „Sociologiju kulture“, Mirko Petrić i Željka Zdravković održali su priopćenje s naslovom “The Constituents of Audience Affordances: A Cultural Sociological Approach to the Success of Turkish Soap Operas in Croatia“ („Sastavnice dopustivosti publike: kulturnosociološki pristup uspjehu turskih sapunica u Hrvatskoj“). Ovo se priopćenje, u svom mješovito-metodološkom nacrtu, uz kvalitativni dio oslanja i na tipologiju o stavovima o rodnoj ravnopravnosti, dobivenu na temelju kvantitativnog istraživanja također provedenog u okviru projekta.

Program 14. konferencije Europskog sociološkog društva možete naći ovdje:

https://www.conftool.pro/esa2019/sessions.php

Theme picker