Odjel za sociologiju

VII. NACIONALNI KONGRES HRVATSKOG SOCIOLOŠKOG DRUŠTVA

Na VII. Nacionalnom kongresu Hrvatskog sociološkog društva, održanom u Zagrebu 11. i 12. travnja 2019., pod naslovom „Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti“, sudjelovalo je priopćenjima više nastavnika/ca Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru.

Na kongresu su, redoslijedom izlaganja, održana sljedeća priopćenja u kojima su suautori/ce nastavnici/e Odjela za sociologiju:

Inga Tomić-Koludrović, Predrag Cvetičanin, Mirko Petrić, Željka Zdravković, Adrian Leguina: „Klasna struktura post-tranzicijskog hrvatskog društva“;

Paško Bilić, Krešimir Krolo, Marija Brajdić Vuković: „Između sistema i svijeta života: tendencije korištenja portala i digitalnih posrednika u RH“;

Dražen Cepić, Željka Tonković: „Kako društvene mreže nadilaze klasne granice? Socijalna kohezija i nejednakosti u Hrvatskoj“;

Inga Tomić-Koludrović, Ivan Puzek, Mirko Petrić: „Partnerski odnosi u Hrvatskoj s motrišta roda i razvoja“;

Mirko Petrić, Željka Zdravković, Inga Tomić-Koludrović: „Postavka o društvenoj koheziji u kulturnim politikama, na primjeru Hrvatske“;

Karin Doolan, Dražen Cepić, Branko Ančić: „Društvene posljedice poplava: solidarnost i antagonizam“;

Sven Marcelić, Željka Tonković, Krešimir Krolo: „Banalni kozmopolitizam? Vrijednosti i kulturna potrošnja srednjoškolaca u Jadranskoj Hrvatskoj“.

U programu kongresa priopćenje je održao i doktorski student Međunarodnog združenog doktorskog studija sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Teramu Mislav Dević, s naslovom „Mehanizmi formiranja socijalnog kapitala stanovništva grada Zadra; adaptivno-teorijski kvalitativni pristup“.

U Predsjedništvo Hrvatskog sociološkog društva u sljedećem dvogodišnjem mandatu s Odjela za sociologiju izabrana je pročelnica Valerija Barada, a u uredništvo Revije za sociologiju izabrani su Dražen Cepić, Karin Doolan i Ivan Puzek.

Program VII. Nacionalnog kongresa Hrvatskog sociološkog društva možete naći ovdje.

Knjigu sažetaka VII. Nacionalnog kongresa Hrvatskog sociološkog društva možete naći ovdje.

Theme picker