Odjel za sociologiju

Gostujuće predavanje i suradnja - Univerzitet u Sarajevu

Gostujuće predavanje i suradnja - Univerzitet u Sarajevu

Doc. dr. sc. Valerija Barada je u petak, 7. 12. i subotu, 8. 12. 2018. godine održala gostujuća predavanja na Interdisciplinarnom master studiju nutricionizma pri Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu na temu rodnih uloga te odnosa prema tijelu kroz sociološki pogled na hranu i prehranu. U ponedjeljak, 10. 12. 2018. godine održala je dva sastanka s kolegama s Odsjeka za sociologiju i s Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu oko moguće suradnje i mobilnosti u sklopu programa Erasmus+.

Theme picker