Odjel za sociologiju

Prikaz suvremenih socioloških istraživanja društvenih klasa: teme, teorije i metode

Prikaz suvremenih socioloških istraživanja društvenih klasa: teme, teorije i metode

Iako su društvene klase tradicionalno jedno od glavnih područja sociološkog istraživanja, zainteresiranoj publici postaje sve teže pratiti nove smjerove klasnih istraživanja zbog njihove rastuće fragmentacije. Kako bi adresirali ovaj problem, u novom broju Revije za sociologiju, Karin Doolan i Dražen Cepić pružaju pregled suvremenih istraživanja klase u različitim poljima istraživanja. U radu se nudi osvrt na istraživanja društvenih klasa objavljenih u razdoblju između 2006. i 2016. godine u šest vodećih međunarodnih časopisa iz područja sociologije. Na temelju obrađenih 326 radova koji se bave klasnom tematikom, rad prikazuje osam polja istraživanja: obrazovanje, društvene veze i mreže, identitet, politiku i političku ekonomiju, rad i zaposlenje, društvene rizike, društvenu mobilnost te kulturnu potrošnju. Svako se polje sažima zasebno, uz naglasak na korištene teorijske koncepcije klase, metodološke pristupe, geografsko područje istraživanja i teme istraživanja u užem smislu.

Rad se može naći ovdje.

Theme picker