Odjel za sociologiju

GOSTUJUĆE PREDAVANJE - Čimbenici emigracije - prof. dr. sc. Rudi Klanjšek

GOSTUJUĆE PREDAVANJE - Čimbenici emigracije - prof. dr. sc. Rudi Klanjšek

Prof. dr. sc. Rudi Klanjšek održat će javnosti otvoreno predavanje pod nazivom "Čimbenici emigracije mladih u Jugoistočnoj Europi". Predavanje će se održati u utorak, 16. 10. 2018. godine u 19,00h u predavaonici 121, zgrada Sveučilišta na rivi.

Predavanje se bavi aktualnom temeom o emigraciji mladih iz Jugoistočne Europe, s posebnim osvrtom na Hrvatsku. Predavač će iznijeti glavne čimbenike emigracije iz komparativnog istraživanja mladih iz 2018. godine (Youth Studies Southeast Europe 2018.).

Prof. dr. sc. Rudi Klanjšek je izvanredni profesor na Odsjeku za sociologiju, Filozosfski fakultet, Sveučilište u Mariboru.

Theme picker