Odjel za sociologiju

Seminar medijskih kompetencija

Seminar medijskih kompetencija

Dva nastavnika Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru održala su predavanja u okviru seminara medijskih kompetencija, održanog 19. svibnja 2018. u Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata u Splitu.

Mr. sc. Mirko Petrić održao je predavanje s naslovom „Razvijanje oka promatrača: prema vizualnoj medijskoj pismenosti". Doc. dr. sc. Krešimir Krolo, zajedno s dr. sc. Paškom Bilićem s Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba, održao je predavanje s naslovom „Pozicije moći globalnih internetskih kompanija“.

Više o seminaru, na kojega je ulaz bio slobodan, ali koji je bio namijenjen prvenstveno nastavnicama srednjih škola, možete doznati ovdje.

Theme picker