Odjel za sociologiju

Sudioničko upravljanje kulturnim institucijama

Sudioničko upravljanje kulturnim institucijama

Mr. sc. Mirko Petrić objavio je poglavlje u knjizi Uradimo zajedno: prakse  i tendencije sudioničkog upravljanja u kulturi, nastaloj na temelju dijela aktivnosti dvogodišnjeg projekta „Pristupi sudioničkom upravljanju kulturnim institucijama“ (2016.-2018,), koji je provodio istraživački tim Zaklade Kultura nova,  uz podršku UNESCO-ova Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost.

Poglavlje koje je napisao mr. sc. Mirko Petrić, s naslovom „Dom mladih u Splitu“ (str. 181-197), dio je kompozitne interpretativne studije slučaja o modelima upravljanja u društveno-kulturnim centrima u sedam hrvatskih gradova.

Knjigu je uredila Dea Vidović, a izdala Zaklada Kultura nova.

Verziju knjige na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Verziju knjige na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Theme picker