Odjel za sociologiju

Postsocijalizam – Umjetnička vrtna kućica

Postsocijalizam – Umjetnička vrtna kućica
Na poziv organizatora prof. dr. sc. Biljana Kašić  sudjelovala  je u razgovoru na temu „Postsocijalizam“  koji se  održao  19. prosinca 2014.  u sklopu programa  „Umjetnička vrtna kućica“  u Tehničkom muzeju u Zagrebu. U razgovoru kojega je moderirala Leonida Kovač,  uz Biljanu Kašić,  sudjelovali su Žarko Paić, Dalibor Martinis, Katarina Luketić, Petar Milat i Vladimir Stojsavljević.

Theme picker