Odjel za sociologiju

Tko živi u povijesnoj jezgri Splita?

Tko živi u povijesnoj jezgri Splita?

Mr. sc. Mirko Petrić i prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović održali su 31. ožujka 2014. u Muzeju grada Splita prezentaciju rezultata anketnog ispitivanja i kvalitativnog istraživanja stanovnika povijesne jezgre Splita.

U prezentaciji s naslovom „Od 'vražjeg otoka' do održive zajednice“, prikazan je najprije povijesni razvoj urbanističkih koncepcija uređenja povijesne jezgre Splita, te znanstvene i medijske percepcije njezina stanovništva. Potom su predstavljeni rezultati analize demografskih trendova u prostoru te rezultati anketnog ispitivanja provedenog u studenom i prosincu 2013, s detaljnim podacima o društvenom kapitalu, kulturnoj i političkoj participaciji stanovništva jezgre. Uz podatke o percepciji gradskih problema i njihovih mogućih rješenja dobivene anketnim ispitivanjem, predstavljeni su i rezultati fokus grupe s angažiranim građanima organiziranim u udruge, te brojnih protokoliranih interakcija (intervjui, elektronička komunikacija) sa stanovnicima povijesne jezgre.

Istraživanje su koncipirali i njegove rezultate obradili članovi/ce Znanstvenog tima Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Plana upravljanja povijesnom jezgrom mr.sc. Mirko Petrić, prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i Ivan Puzek, mag. soc. Terenski dio anketnog ispitivanja proveli su anketari/ke agencije Ipsos Puls. Više o prezentaciji možete pročitati ovdje i ovdje.

Theme picker