Odjel za sociologiju

Znanstveni skup Rad, rod i klasa

Znanstveni skup Rad, rod i klasa

Prof. dr.sc. Biljana Kašić  održala  je  1. prosinca  2012. godine  izlaganje  ‘Spolna klasa’, rad i politika afektivnog rada  na znanstvenom skupu  “Rad, rod i klasa”, koji se održavao u  Centru za ženske studije u Zagrebu 30. studenog i 1. prosinca 2012. godine. Skup je organiziran u okviru manifestacije Dani Marije Jurić Zagorke u organizaciji Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Centra za ženske studije u Zagrebu.

 

     

Theme picker